TƯ VẤN

Cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với sự tư vấn và chăm sóc tối ưu là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chuyên gia tư vấn bán hàng của chúng tôi sẽ được vui mừng để hỗ trợ bạn và tư vấn cho bạn mọi lúc.

              Hugo Meier
Telephone +41 62 535 15 44
Fax +41 62 535 61 72
h.meier@kronospan.ch
Pia Bieri
Telephone +41 62 535 15 44
Fax +41 62 535 61 72
p.bieri@kronospan.ch
Nicole Hirt
Telephone +41 62 535 15 44
Fax +41 62 535 61 72
n.hirt@kronospan.ch